Standard

Štandardná dokumentácia pre štandardnú spoločnosť. Balík Štandard je vhodný najmä pre malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré sa ochranou osobných údajov aktívne zaoberajú nie len navonok ale aj dovnútra organizácie. 

Interná politika od tohto balíku vyššie je založená na tom, že agenda ochrany osobných údajov je rozdelená medzi viaceré osoby (koordinátorov), pričom kľúčové úlohy plní vymenovaná zodpovedná osoba (DPO). Ide o podstatne sofistikovanejšiu politiku ako v prípade základného balíku Startup. 

Balík Štandard obsahuje všetku dokumentáciu balíku Startup a k tomu internú politiku ochrany osobných údajov, bezpečnostnú politiku a pomôcku na dokumentáciu pokynov.

4 900,00 €
bez DPH