Full

GDPR Modul Full predstavuje takmer všetko čo môže organizácia v oblasti ochrany osobných údajov potrebovať.

Tento modul je určený najmä pre spoločnosti, v ktorých nie je agenda ochrany osobných údajov jednorázovou záležitosťou ale kontinuálne riadenou činnosťou. 

Dokumentácia sa zameriava na uľahčenie každodenných činností zodpovednej osoby, ktorá je v organizácii vymenovaná a ktorá má v rámci organizácie zabezpečené nezávislé postavenie vyžadované GDPR. 

GDPR Modul Full obsahuje všetku štandardne ponúkanú dokumentáciu na zabezpečenie súladu s GDPR okrem posúdenia vplyvu (DPIA). Nachádzajú sa v ňom všetky dokumenty balíka Štandard vrátane záznamov o spracovateľských činnostiach a balančnom testom pre posúdenie oprávneného záujmu (LIA). 

8 800,00 €
bez DPH