Exclusive

Balík Exclusive je vhodný pre organizácie, ktoré berú súkromie vážne a vidia v ochrane osobných údajov zmysel, nie len povinnosť. 

Predstavuje zhmotnenie know-how advokátskej kancelárie špecializujúcej sa na oblasť ochrany súkromia a technológií do približne 300 strán vysoko prispôsobiteľnej dokumentácie. 

Balík Exclusive obsahuje všetku bežne potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie súladu s GDPR vrátane dvoch najkomplexnejších nástrojov na posudzovanie zásahov do súkromia – balančný test pre oprávnený záujem (LIA) a posúdenie vplyvu (DPIA). V rámci balíku Full poskytujeme taktiež asistenciu v prípade kontroly Úradu.

12 500,00 €
bez DPH