Kto sme?

Sme mladá advokátska kancelária špecializujúca sa na ochranu súkromia a technológii so sídlom v Bratislave. Náš počtom skromný tím má bohaté skúseností najmä s ochranou osobných údajov, ktorej sa venujeme dlhodobo. Samostatne na trhu pôsobíme od roku 2017, avšak naše skúsenosti v tejto oblasti siahajú do roku 2010 a našich štúdií. Vďaka etablovaným klientom v oblasti bankovníctva, poisťovníctva alebo energetiky sme vhodnými poradcami pre rýchlo rastúce dynamické spoločnosti, ktoré potrebujú vytvoriť interné procesy. Naopak, vďaka našej blízkosti k bratislavskej startup komunite a veľmi úzkej špecializácii na súkromie a technológie sme zaujímaví aj pre etablovaných klientov. Z tohto dôvodu obsluhujeme veľmi rozmanité klientské portfólio. Našim dlhodobým cieľom je prehlbovať našu úzku špecializáciu a zároveň prinášať e-commerce inovácie na trh právnych služieb. 

Náš tím

Jakub Berthoty, LL.M
Advokát a zakladateľ

Jakub je autorom a realizátorom myšlienky advokátskej kancelárie úzko špecializovanej na obľasť súkromia a technológií. Okrem prípravy klientov na GDPR sa špecializuje na sektorálnu prípravu kódexov správania. Momentálne zastupuje pri príprave kódexov správania Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) a Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO). 

V minulosti pracoval v bratislavskej pobočke kancelárie Kinstellar a študoval na Middlesex University a The College of Law v Londýne. 

Jakub Berthoty - Advokát a zakladateľ
JUDr. Ondrej Zimen
Privacy Consultant

Ondrej sa sústreďuje na vykonávanie hĺbkových auditov a celkovú prípravu klientov na GDPR. 

V minulosti pracoval na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako hlavný štátny radca na Oddelení právnych služieb a zahraničných vzťahov a následne ako vedúci oddelenia inšpekcie a analytickej činnosti.

Ondrej Zimen - Privacy Consultant
MSc. Zuzana Berthoty
Marketing Manager

Zuzka zastrešuje všetky marketingové aktivity, kampane, sociálne siete a všeobecnú komunikáciu s našim online publikom. V minulosti pracovala v marketingovom a kreatívnom priemysle v Londýne, Amsterdame a v Bratislave.

Zuzana Berthoty - Marketing Manager